Vad är People of Film?

People Of Film är en plattform för att öka mångfalden inom svensk film. Syftet är att skapa bättre representation i svensk filmbransch genom att öka den etniska mångfalden och på så sätt bidra med fler perspektiv. På vår plattform hittar man filmarbetare med fokus på bakom kameran från hela Sverige.

Varför finns People of Film?

Plattformen kom till för att det råder en tydlig brist i vilka berättelser och vilka personer som får ta plats i svensk filmbransch. För att kunna skapa relevant film som speglar hela samhället krävs det att vi har flera perspektiv på våra arbetsplatser. Med People of Film kan vi vara med och bidra till det. 

Vad är målet med People of Film? 

Att öka mångfalden inom svensk film. Genom att skapa en mötesplats för underrepresenterade grupper vill vi ge alla svenska filmarbetare möjlighet att verka på lika villkor.

Vilka står bakom People of Film? 

Hawa Sanneh, David Nzinga och Susanne Tiger tillsammans med BR•F (B-Reel Films) – har utvecklat den här plattformen tillsammans med etablerade personer i svensk filmbransch. Bakom initiativet står även Film Stockholm, Film i Väst, Film i Skåne, Filmpool Nord och Svenska Filminstitutet.

Vem är People of Film till för?

Plattformen är till för svensk filmbransch, både för svenska filmarbetare som vill utöka sitt nätverk och för de som vill rekrytera kompetens utanför sina egna nätverk. 

Hur ska People of Film hjälpa svensk filmbransch?

Det är väldigt lätt att hamna i gamla hjulspår och bara rekrytera de man känner, speciellt när det råder tidsbrist. Dessutom ser vi att de personer man rekryterar tenderar att se ut som en själv. Med People of Film vill vi skrota ursäkterna “de finns inte” och “vi har inte tid”. Kompetensen finns, bara en sökning bort!

Jag är en filmarbetare som vill vara med i People of Film. Hur kommer jag med på er plattform?

Du ansöker som filmarbetare här.

Jag vill rekrytera filmarbetare från People of Film. Hur får jag tillgång till er plattform?

Du ansöker om att få tillgång till plattformen här.

Vilka kriterier måste man uppfylla för att få vara medlem på/få tillgång till plattformen?

Som filmarbetare ska du varit yrkesverksam i minst tre produktioner inom rörlig bild. Du antingen identifierar dig som rasifierad/icke-vit, blir rasifierad eller upplever att du blir rasifierad. Om du däremot har under tre erfarenheter, så kan du komplettera din ansökan med två referenser.

Som produktionsbolag eller person som anställer och som vill ha tillgång till plattformen ska du ha som huvudsyssla att producera film, tv eller reklam.

Hur finansieras People of Film?

People of Film finansieras av Film Stockholm, Film i Väst,Filmpool Nord och Svenska Filminstitutet. Det är ett icke vinstdrivande projekt.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vår integritetspolicy